Wydarzenia

Strona  główna / Wydarzenia

Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2023 r.

Remont schodów zewnętrznych elewacji północnej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Pałacu w Krzesimowie wpisanego do rejestru zabytków A/740 z 15.09.1977

Darowizna

Węgiel, który posłuży do ogrzania budynku Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie, został przekazany przez
LW „Bogdanka” SA – spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny.