Historia

Strona  główna / Historia

Budynki obecnego Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie

Część Rezydencjonalna „ na wyspie”

Jest to najstarsza i najlepiej zachowana część zespołu pałacowo-parkowego. Od wschodu otoczona jest kanałem, który od zachodu i południa łączy się terenami dawnego wielkiego stawu. Cała wyspa na obrzeżach porośnięta jest starymi drzewami i krzewami. W części tej znajdują się dwa budynki o charakterze zabytkowym : pałac i oficyna.

Pałac jak podaje większość źródeł wzniesiony został na początku XIX wieku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Krzesimowa państwa Stamirowskich. Wybudowano go prawdopodobnie na miejscu wcześniej istniejącego parterowego dworu. Jest to budynek murowany, dwukondygnacyjny, z frontem skierowanym na północ. Zbudowany jest w stylu klasycystycznym.  Elewacji frontowej budynku znajduje się czterokolumnowy portyk, poprzedzony betonowymi schodami. W głębi portyku znajduje się główne wejście do pałacu. W tylnej elewacji budynku znajduje się drugie wejście poprzedzone tarasem- loggią, z którego schodzi się w dwóch kierunkach betonowymi schodkami ( układ typowy dla rozwiązań renesansowych). W górnej części elewacji znajduje się facjatka, przez którą wychodzi się na górny taras. Wewnątrz budynku, na wprost głównego wejścia, znajduje się obszerny hol z bardzo efektowną klatkę schodową. Z holu prowadzi wejście do salonu. W pomieszczeniu tym zachował się pierwotny wystrój tj. drewniane supraporty i boazeria. Drewniany strop pochodzi z późniejszego okresu. Wykonano go jako uzupełnienie pierwotnego wystroju.

Wszystkie ruchome dobra znajdujące się w pałacu zostały rozgrabione w 1939r. Przez żołnierzy Armii Czerwonej. Nieliczne przekształcenia architektoniczne dokonane po II wojnie światowej objęły głównie zmiany we wnętrzu pałacu. Polegały one głównie na wtórnym podziale pomieszczeń, w celu wydzielenia mniejszych dla pensjonariuszy DPS. Nowe przeznaczenie funkcjonalne pałacu wymuszało również konieczność wprowadzenia takich elementów, jak węzły sanitarne, kuchnia z zapleczem oraz pralnia.

Stan pałacu, jego bryła, forma i wystrój architektoniczny są dobrze zachowane.

Oficyna powstała w 1 p. XIX w. prawdopodobnie wkrótce po wzniesieniu pałacu. Niegdyś stanowiła budynek mieszkalny dla rządcy oraz służby pracującej we dworze. Zlokalizowana jest we wschodniej części dziedzińca pałacowego. Frontem zwrócona jest w stronę zachodnią. Jest to budynek parterowy z użytkowanym poddaszem. W elewacji frontowej budynku znajduje się dwukolumnowy portyk z profilowanym trójkątnym szczytem. Podczas prowadzonych ostatnich prac remontowych i adaptacyjnych budynku, wnętrze oficyny uległo zmianie. Dodatkowe podziały wewnętrzne dokonane zostały w celu przystosowania budynku na potrzeby pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.